Header Peuter

Tarieven peuterprogramma

Tweeverdieners kunnen kinderopvangtoeslag aanvragen bij belastingdienst:  

 • U kunt kinderopvang toeslag aanvragen vanaf het moment dat u een contract voor kinderopvang hebt afgesloten.

 • Vraag dit binnen 3 maanden nadat uw kind voor eerst naar de opvang gaat aan.
  Kinderopvang wordt maximaal 3 maanden met terugwerkende kracht vergoedt.

 • De toeslag ontvangt u op uw eigen bankrekening 

 • Bij het aanvragen van de toeslag wordt rekening gehouden met het aantal uren van de minst werkende.

 • Verandert er iets in uw situatie: u gaat ergens anders wonen, u wijzigt het aantal benodigde opvanguren, u gaat meer verdienen, geef dit dan altijd binnen 4 weken door aan de Belastingdienst.

 • Maandelijkse betaling via automatische incasso tussen de 16de en de 20ste van de maand

 • Maandelijkse digitale facturering en eenmalige jaaropgaaf in februari

Uitleg & checklist Kinderopvangtoeslag

Kinderopvangtoeslag app

 

Tarieven per 2023.01.01 

 

Eenverdieners kunnen géén kinderopvangtoeslag aanvragen bij de belastingdienst. 

Vanaf 01 augustus 2019 wordt er door gemeente Venlo subsidie verleend aan

 • alle peuters, woonachtig in de gemeente Venlo
 • die gebruik maken van het peuterprogramma kort (PPK) 
 • waarvoor de ouders geen kinderopvangtoeslag ontvangen.
 • voor maximaal 2 dagdelen per week.


Het te betalen bedrag aan SKOALV wordt vastgesteld aan de hand van de “inkomensafhankelijke kinderopvangtoeslagtabel”. 
De volgende documenten zijn daarbij van belang:

 
Wilt u in aanmerking komen voor de gemeentelijke subsidie?
 
De “verklaring geen recht ook kinderopvangtoeslag” en het “IB-60 formulier”  (via belastingdienst)  dient u in te leveren bij SKOALV voordat uw kind voor de eerste keer met ons peuterprogramma start. 
U krijgt dan een gereduceerd tarief in rekening gebracht voor deelname aan het peuterprogramma voor maximaal 2 dagdelen per week.
 
Wanneer de benodigde formulieren niet tijdig bij SKOALV aanwezig zijn, zal het reguliere tarief in rekening worden gebracht!

 

Meld uw kind aan Geef een wijziging door