Kinderopvang Arcen Lomm Velden

Klachten

Professionaliteit, bekwaamheid, en een goed pedagogisch klimaat is van groot belang voor ouders. Niettemin kunnen er zich altijd momenten of situaties voordoen die leiden tot ontevredenheid of die uitmonden in een klacht.

Iedere ouder heeft het recht een klacht in te dienen als de dienstverlening niet in orde is.
(interne klachtenprotocol)

U kunt direct contact zoeken met betrokkene of leidinggevende,  of u kunt direct uw klacht voorleggen bij het Klachtenloket van de Geschillencommissie Kinderopvang. (www.klachtenloket-kinderopvang.nl 
In het jaar 2022 zijn er geen geschillen binnengekomen bij de geschillencommssie.

Alle kinderopvangorganisaties zijn verplicht zich bij de Geschillencommissie Kinderopvang aan te sluiten.

Mocht u geen gebruik willen maken van de klachtenprocedure maar toch opmerkingen, suggesties of tips hebben dan kunt u deze altijd mailen naar info@sko-alv.nl 

 

Meld uw kind aan Geef een wijziging door