Header Peuter

Over ons peuterprogramma

Kan ik zelf een keer een kijkje nemen  op de peutergroepen van SKOALV?
Jazeker! U bent van harte welkom om een kijkje op onze locaties te komen nemen. 
Vraag hiervoor telefonisch een rondleiding aan.
Dan zorgen wij dat er iemand voor u klaarstaat om u rond te leiden en al uw vragen te beantwoorden! 

ONS AANBOD

Alle peutergroepen werken met het VVE peuterprogramma  Uk en PUK.

Wij bieden kinderen een veilige en vertrouwde ontmoetingsplek met leeftijd- en dorpsgenootjes,  waar wij op een speelse manier kinderen voorbereiden op de basisschool, door met uitdagend en ontwikkelingsgericht spelmateriaal, themagericht te werken volgens de VVE richtlijnen van UK en PUK. 

Gedurende 40 schoolweken, met een  afname van 2 dagdelen per week en vanaf 01.01.2024 tussen 08.30 uur tot 12.30 uur.

 

GRATIS SERVICE UREN SYSTEEM

Aan deze service kunnen geen rechten worden ontleend.

Vanaf 1-1-2024  hanteren we een ander gratis service uren systeem. Ouders die meer opvang afnemen ontvangen naar rato meer service uren om incidentele dagen aan te vragen: twee keer het aantal opvanguren per week.

Voorbeeld: Als u in op maandag 5.25 uur opvang afneemt en op donderdag 10,5 uur, dan krijgt u van ons een service uren potje met daarin 31,5 uur wat u kunt gebruiken om incidentele dagen aan te vragen. Indien u meer uren per week opvang afneemt heeft u meer uren beschikbaar in uw servicetegoed.

Deze berekening houdt rekening met een ratio die loopt over een heel kalenderjaar. Als u geen volledig kalenderjaar opvang bij ons afneemt (omdat uw contract later in het jaar is ingegaan of als u eerder stopt dan 31 december) , dan wordt het tegoed automatisch aangepast aan uw situatie.
Als in bovenstaand voorbeeld het contract ingaat op 01-06 dan zullen er geen 31,5 uur worden vrijgegeven maar 15,75 uur omdat u maar de helft van het jaar recht heeft op opvang.

  • Uw  service-uren zijn gedurende het gehele kalender jaar inzetbaar. De niet gebruikte service uren vervallen per 31-12 en worden niet terugbetaald , ook niet na beëindiging kinderopvangcontract of doorstroming KDV naar BSO.
  • Service-uren zijn niet overdraagbaar naar broertjes/zusjes.
  • Service-uren zijn niet overdraagbaar van KDV naar BSO.
  • Service-uren bij de BSO zijn niet inzetbaar op vakantie- en studiedagen.

Afmelden in de App is eenvoudig!
U kunt zich op elk moment van de dag afmelden via de App van Konnect, ook op de dag zelf.
Wij zouden het zeer op prijs stellen dat u dit tijdig aan ons doorgeeft, dit zorgt ervoor dat wij andere kinderen sneller toch een plekje kunnen geven op de opvang.

Als u een vergissing heeft gemaakt bij het doorgeven van het aanvragen van een extra dag of een afmelding  van een extra dag,  heeft u 30 minuten de tijd om uw aanvraag ongedaan te maken. Als u een afmelding binnen 30 minuten intrekt dan worden uw service-uren weer teruggenomen of krijgt u geen factuur. Na die 30 minuten kan een afmelding niet meer worden ingetrokken. U kunt dan contact opnemen met kantoor of alsnog een extra dag aanvragen via de App.

Een goedgekeurde extra dag kan uiterlijk 10 dagen voor de extra dag nog worden geannuleerd, u krijgt dan u ingezette service uren weer terug in de App.

 

HOE WERKT DE AANVRAAG VAN EXTRA  DAGDELEN IN DE PRAKTIJK: 

  • Een gratis extra dagdeel kunt u alleen aanvragen via het ouderportaal.
  • Er vindt geen overschrijding plaats van het maximaal aantal kinderen per groep .
  • Er is geen extra inzet van pedagogische medewerkers nodig.
  • Uiterlijk 10 dagen voor het aangevraagde dagdeel ontvangt u van de Planner, via het ouderportaal, een mail waarin wordt aangegeven of het gratis dagdeel kan worden ingezet op de door u aangevraagde dagdeel/dagdelen.

 Momenteel zitten bijna alle groepen vol en daarom is het vaak niet mogelijk om een extra dagdeel af te nemen.  U kunt het altijd toch proberen om een extra dagdeel aan te vragen.

 

Op de volgende dagen bieden wij geen peuterprogramma kortaan in het schooljaar 2023-2024

Meld uw kind aan Geef een wijziging door