Header BSO

Over onze BSO

Virtuele rondleiding KDV De Blokkendoos en BSO De Kijkdoos Velden

Virtuele rondleiding KDV De Muziekdoos en BSO De Letterdoos Arcen 

Virtuele rondleiding  BSO De Schatkist Velden   / algemene informatie BSO De Schatkist

In een huiselijke en gezellige sfeer proberen wij een leuke en goede balans te vinden tussen verantwoorde vrijetijdsbesteding en geplande activiteiten/workshops voor uw kind, na schooltijd en tijdens schoolvrije dagen en schoolvakanties.

Samen een gezellige tijd doorbrengen met leeftijd- en klasgenootjes.

Let op: in verband met wachtlijsten op onze BSO kunt u zich pas 6 maanden van te voren aanmelden!

 

BSO VORMEN schooljaar 2021-2022: 


REGULIERE VORMEN VAN BSO DE KIJKDOOS EN BSO DE SCHATKIST VELDEN.

voorschoolse opvang:
Gedurende 40 weken opvang voor schooltijd tussen 07.30u – 08.30u.

naschoolse opvang inclusief alle schoolvrije dagen en vakanties:
Gedurende 40 weken opvang na schooltijd tussen 14.45u – 18.00u + gedurende 12 weken opvang tijdens alle schoolvrije dagen, studiedagen en vakanties tussen  07.30u – 18.00u.

naschoolse opvang tijdens schoolweken:
Gedurende 40 weken opvang na schooltijd tussen 14.45u – 18.00u 

buitenschoolse opvang/vrije dagdelen inclusief alle schoolvrije dagen en vakanties:

  • woensdagmiddag: gedurende 40 weken opvang tussen 12.30u – 18.00u + gedurende 12 weken opvang tijdens alle schoolvrije dagen, studiedagen  en vakanties tussen 07.30u – 18.00u
  • vrijdagmiddag: gedurende 40 weken opvang tussen 12.00u -  18.00u + gedurende 12 weken opvang tijdens alle schoolvrije dagen, studiedagen  en vakanties tussen 07.30u – 18.00u 

buitenschoolse opvang/vrije dagdelen tijdens schoolweken:

  • woensdagmiddag: gedurende 40 weken opvang tussen 12.30u – 18.00u
  • vrijdagmiddag: gedurende 40 weken opvang tussen 12.00u -  18.00u

REGULIERE VORMEN VAN BSO DE LETTERDOOS ARCEN

Per 6 september hanteert basisschool De Weiert in Arcen het continu rooster: het zogenaamde 5 gelijke dagen model.

voorschoolse opvang:
Gedurende 40 weken opvang voor schooltijd tussen 07.30u – 08.30u.

naschoolse opvang inclusief alle schoolvrije dagen en vakanties:
Gedurende 40 weken opvang na schooltijd tussen 14.00u – 18.00u + gedurende 12 weken opvang tijdens alle schoolvrije dagen, studiedagen en vakanties tussen  07.30u – 18.00u. *)

*) ons vakantieaanbod in Arcen: op dinsdag en donderdag

naschoolse opvang tijdens schoolweken:
Gedurende 40 weken opvang na schooltijd tussen 14.00u – 18.00u 

 

BIJZONDERE VORMEN VAN BSO IN VELDEN EN ARCEN

incidentele  opvang in combinatie met een vast contract:
Alleen mogelijk indien groepsgrootte dit toelaat (kosten + 10%).

vakantiepakket:
12 weken opvang tijdens alle schoolvrije dagen, vakanties  en studiedagen voor een bepaalde vaste dag in de week (*) met plaats garantie.  

studiedagenpakket:
Bij nieuwe inschrijving bieden wij u de mogelijkheid om extra opvang i.v.m. geplande schoolstudiedagen (kosten +10%) af te nemen. 

strippenkaart (x6) halve vakantiedag:
Naar vrije keuze zelf te combineren in halve of hele vakantiedagen

verlengde voorschoolse opvang optioneel:
Van 07.00u tot 07.30u en/of van 18.00u tot 18.30u

verlengde vakantie opvang optioneel
Van 07.00u tot 07.30u en/of van 18.00u tot 18.30u

 

Extra (gratis) dagdelen 

Ruilen is niet meer mogelijk.
Afhankelijk van de ingangsdatum contract ontvangt u op de BSOdaarvoor in de plaats 2 extra gratis dagdelen, in te zetten op schooldagen,  per kalenderjaar van 52 weken.
Niet in te zetten tijdens schoolvakanties, studiedagen en of andere schoolvrije dagen.

Hoe werkt het in de praktijk:

  • Een gratis extra dagdeel vraagt u aan via het ouderportaal
  • Een gratis extra dagdeel kan alleen ingezet worden als er plek is op de groep en er geen extra pedagogisch medewerker hoeft te worden ingezet
  • Niet eerder dan 2 weken voor het aangevraagde dagdeel ontvangt u van de planner via het ouderportaal een mail waarin wordt aangegeven of het gratis dagdeel kan worden ingezet op die betreffende dag

2021-2022 Algemene info BSO De Schatkist

2021-2022 schoolkalender De Startbaan

2021-2022 Schoolkalender De Weiert 

 

 

Meld uw kind aan Geef een wijziging door