Header BSO

Over onze BSO

Virtuele rondleiding KDV De Blokkendoos en BSO De Kijkdoos Velden

Virtuele rondleiding KDV De Muziekdoos en BSO De Letterdoos Arcen 

In een huiselijke en gezellige sfeer proberen wij een leuke en goede balans te vinden tussen verantwoorde vrijetijdsbesteding en geplande activiteiten/workshops voor uw kind, na schooltijd en tijdens schoolvrije dagen en schoolvakanties.

Samen een gezellige tijd doorbrengen met leeftijd- en klasgenootjes.

Let op: inschrijving op onze BSO is pas mogelijk vanaf het moment dat uw kind 3 jaar is.

 

BSO VORMEN schooljaar 2022-2023: 


REGULIERE VORMEN VAN BSO DE KIJKDOOS EN BSO DE SCHATKIST VELDEN.

Basisschool De Startbaan Velden hanteert het continu rooster met
- maandag, dinsdag en donderdag van 08.30uur - 14.30 uur en 
- woensdag en vrijdag van 08.30 tot 12.30 uur.

Voorschoolse opvang:
Gedurende 40 weken opvang voor schooltijd tussen 07.30u – 08.30u.

Naschoolse opvang inclusief alle schoolvrije dagen en vakanties:
Gedurende 40 weken opvang na schooltijd tussen 14.30u – 18.00u + gedurende 12 weken opvang tijdens alle schoolvrije dagen, studiedagen en vakanties tussen  07.30u – 18.00u.

Naschoolse opvang tijdens schoolweken:
Gedurende 40 weken opvang na schooltijd tussen 14.30u – 18.00u 

Buitenschoolse opvang/Vrije dagdelen inclusief alle schoolvrije dagen en vakanties
Woensdagmiddag en vrijdagmiddag : gedurende 40 weken opvang tussen 12.30u – 18.00u + gedurende 12 weken opvang tijdens alle schoolvrije dagen, studiedagen  en vakanties tussen 07.30u – 18.00u

Buitenschoolse opvang/Vrije dagdelen tijdens schoolweken
Woensdagmiddag en vrijdagmiddag: gedurende 40 weken opvang tussen 12.30u – 18.00u


REGULIERE VORMEN VAN BSO DE LETTERDOOS ARCEN

Basisschool De Weiert in Arcen hanteert het zogenaamde 5 gelijke dagen model van maandag tot en met vrijdag van 08.30 uur tot 14.00 uut

Voorschoolse opvang:
Gedurende 40 weken opvang voor schooltijd tussen 07.30u – 08.30u.

Naschoolse opvang inclusief alle schoolvrije dagen en vakanties:
Gedurende 40 weken opvang na schooltijd tussen 14.00u – 18.00u + gedurende 12 weken opvang tijdens alle schoolvrije dagen, studiedagen en vakanties tussen  07.30u – 18.00u. 

Naschoolse opvang tijdens schoolweken:
Gedurende 40 weken opvang na schooltijd tussen 14.00u – 18.00u 

 

BIJZONDERE VORMEN VAN BSO IN VELDEN EN ARCEN

Incidentele  opvang in combinatie met een vast contract:
Alleen mogelijk indien groepsgrootte dit toelaat (kosten + 10%).

Vakantiepakket:
12 weken opvang tijdens alle schoolvrije dagen, vakanties  en studiedagen voor een bepaalde vaste dag in de week (*) met plaats garantie.  

Studiedagenpakket:
Bij nieuwe inschrijving bieden wij u de mogelijkheid om extra opvang i.v.m. geplande schoolstudiedagen (kosten +10%) af te nemen. 

Strippenkaart (x6) halve vakantiedag:
Naar vrije keuze zelf te combineren in halve of hele vakantiedagen
2023  BSO vakantie strippenkaart 

Verlengde voorschoolse opvang optioneel:
Van 07.00u tot 07.30u en/of van 18.00u tot 18.30u

Verlengde vakantie opvang optioneel
Van 07.00u tot 07.30u en/of van 18.00u tot 18.30u

 

SERVICE EXTRA GRATIS DAGDELEN

Aan deze service kunnen geen rechten worden ontleend.

Afhankelijk van de ingangsdatum BSO contract ontvangt u op de BSO 2 extra gratis dagdelen per kalenderjaar van 52 weken
(ingangsdatum tot 1 juli ontvangt u 2 dagdelen tegoed / ingangsdatum na 1 juli ontvangt u 1 dagdeel tegoed).

 • In te zetten op alle schooldagen.
 • Niet in te zetten tijdens schoolvakanties, studiedagen en of andere schoolvrije dagen.
 • Deze gratis dagdelen dienen binnen hetzelfde kalenderjaar opgenomen te worden.
  Ze vervallen per 31 december van ieder jaar.
 • Niet gebruikte dagdelen worden niet door ons terug betaald indien men aan het einde van het kalenderjaar óf bij de beëindiging van de overeenkomst nog dagdelen over heeft.

HOE WERKT DE AANVRAAG VAN EXTRA  DAGDELEN IN DE PRAKTIJK:

 • Een gratis extra dagdeel kunt u alleen aanvragen via het ouderportaal.
 • Er vindt geen overschrijding plaats van het maximaal aantal kinderen per groep .
 • Er is geen extra inzet van pedagogische medewerkers nodig.
 • Wanneer er geen plaats is in de eigen groep, maar wel in een andere groep dan krijgen ouders de keuze voorgelegd en bij een akkoord geven ouders daarmee toestemming dat het kind in een andere groep wordt opgevangen.
 • Uiterlijk 10 dagen voor het aangevraagde dagdeel ontvangt u van de Planner, via het ouderportaal, een mail waarin wordt aangegeven of het gratis dagdeel kan worden ingezet op de door u aangevraagde dagdeel/dagdelen.

Momenteel zitten bijna alle groepen vol en daarom is het vaak niet mogelijk om een extra dagdeel af te nemen.  U kunt het altijd toch proberen om een extra dagdeel aan te vragen.

2022-2023 Algemene info BSO De Schatkist

2023-2024 schoolkalender De Startbaan

2022-2023 Schoolkalender De Weiert 

 

 

Meld uw kind aan Geef een wijziging door